LOGER

Tempel


Dragon Rouge
Stockholm
Moderloge

Skriv till mail@dragonrouge.net
eller besök på www.dragonrouge.net


Loge Sothis
Neapel, Italien
Logegrad 3.0°

Skriv till sothis@dragonrouge.net
eller besök på sothis.dragonrouge.net

DR
Loge Sinistra
Malmö
Logegrad 2.0°

Skriv till sinistra@dragonrouge.net
eller besök på sinistra.dragonrouge.netLoge Atlantis
Uppsala

Logegrad 1.0°

Skriv till atlantis@dragonrouge.net
eller besök på atlantis.dragonrouge.netLoge Chimera
Göteborg

Logegrad 1.0°

Skriv till chimera@dragonrouge.net
eller besök på chimera.dragonrouge.netLoge Typhon
Aten, Grekland

Logegrad 1.0°

Skriv till typhon@dragonrouge.net
eller besök på typhon.dragonrouge.net
 
 RITUALGRUPP
 
En ritualgrupp kan skapas först efter att en eller flera medlemmar har blivit inbjudna av Dragon Rouge att göra detta. Ritualgruppen är det första steget i att organisera det drakonska arbetet och alla andra formationer såsom tempelgrupp och loge växer ur ritualgruppen. Det finns ingen generell tidsram för när en inbjudan skickas för att börja organisera en ritualgrupp, det kan ta fem år eller femton år innan man får frågan. Det finns ett flertal aspekter som Dragon Rouge tar hänsyn till när en grupp skall skapas, och det är en process vi tar på stort allvar. När inbjudan kommer, får man också de instruktioner och den information som krävs för att göra detta arbete. I grunden, så krävs ett långvarigt och framgångsrikt arbete inom orden med initiatoriskt arbete hemma och på magiska veckan, många bidrag till orden både intellektuellt, magiskt, personligt och praktiskt. Vi ber er att inte kontakta Dragon Rouge för att diskutera startande av en grupp, utan vi kommer att kontakta er när det blir aktuellt.


All content © Dragon Rouge