AKTUELLT
 


Mötena i Stockholm är kopplade till initieringsnivå, och man kommer som ny medlem först efter att ha påbörjat första kursen och genom samråd med någon kontaktperson att bli inbjuden till ett möte. För mer information: mail@dragonrouge.net.

Mötena kommer också att vara baserade på olika teman som vi arbetar med under längre perioder. Själva mötena kommer att i mindre mån vara tidsbegränsade utan kommer lämna det öppet för längre och djupare magiskt och teoretiskt arbete, samt även efterföljande socialt umgänge.

Vi kommer också att ha en ännu djupare seminarieform. Dessa seminarier kommer att ske ungefär en gång i månaden under helger och vara växelvis från 2.0° och 3.0°.

För information om verksamheter i de olika Stoana kontakta respektive loge.All content © Dragon Rouge